Asiakastyö

psykologi Selma Gaily-Luoma

Mielenterveystyössä tavoitteeni on ennen kaikkea auttaa vahvistamaan asiakkaani hyvinvointiin liittyvää toimijuutta. Toimijuus on kokemusta siitä, että oman elämän kulkuun, itselle tärkeisiin suhteisiin ja omaan oloon on mahdollista vaikuttaa, vaikkei niitä voi koskaan täysin hallita. 

Työni ydintä on voimavarojen etsiminen vuorovaikutuksesta sekä uudenlaisesta, usein myötätuntoisemmasta suhteesta itseen ja ongelmaan. Se tarkoittaa lämmintä uteliaisuutta asiakkaani kokemukselle, sanoille ja vielä sanomattomalle, ja sinnikästä yritystä välttää asiakkaideni puolesta tietämistä. 

Muutosta tavoiteltaessa olen kiinnostunut kaikesta siitä, mikä jo toimii ja mitä on mahdollista vahvistaa. Se ei kuitenkaan tarkoita raskaan ja vaikean ohittamista.  Vuorovaikutus, jossa kaikkein hankalimmatkin tunteet ja kokemukset saavat tulla kuulluiksi, on korvaamaton voimavarojen lähde. Usein se on myös myönteisen muutoksen edellytys.

Työskentelen aikuisten kanssa yksilö-, pari- ja perhetapaamisin. Otan vastaan Espoon Matinkylässä. Ajankohtaisen mahdollisuuden uusien asiakassuhteiden aloittamiseen voit tarkistaa täältä.

Mielenterveys tehdään yhdessä.