Minusta

psykologi selma gaily-luoma

Olen Selma Gaily-Luoma, vakaviin mielenterveyden kriiseihin perehtynyt psykologi ja väitöskirjatutkija. Kesällä 2020 valmistuin voimavarakeskeiseksi pari- ja perhepsykoterapeutiksi. Koska työ on parhaimmillaan jatkuvaa oppimista, syyskuussa 2020 aloitin integratiivisen yksilöpsykoterapian opinnot.

Vuodesta 2008 olen työskennellyt psykologina aikuisten mielenterveyden parissa. Työ ei lakkaa innoittamasta, koskettamasta ja opettamasta. On etuoikeus saada työn arjessa niin usein todistaa asiakkaan tavoitteleman muutoksen toteutumista. Yhtä merkityksellistä on saada kulkea rinnalla epätoivoistenkin aikojen läpi.

Mielenterveystyön vaikuttavuus riippuu aina suuresti siitä, millaiset arvot ja asenteet sitä ympäröivät. Mielenterveyden perusta luodaan vastaanottohuoneiden ulkopuolella, arkisissa suhteissamme. Siksi haluan olla mukana vahvistamassa laajasti mielenterveysmyönteistä kulttuuria myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kautta.

Työotteeni

Psykologin taustakoulutukseni lisäksi ammatilliseen ajatteluuni on vaikuttanut erityisesti perhepsykoterapiakoulutukseni systeeminen, voimavarakeskeinen viitekehys. Työotteen integratiivisuus merkitsee minulle pyrkimystä joustavasti sovittaa oma työskentelyni asiakkaan tarpeeseen. 

Dialogisuus arvona ja työtapana tarkoittaa minulle syvää sitoutumista pyrkimykseen kuulla ja vastata kuulemaani. Elävän yhteistyösuhteen luominen ja ylläpitäminen ovat ammattitaitoni ydintä. 

Uskon, että asiakkaalle merkityksellistä muutosta syntyy todennäköisimmin silloin, kun tavoittelemme sitä tasavertaisessa yhteistyössä. Yhdessä luotua tavoitetta kohti mentäessä ammattilaisen tieto- ja kokemuspohja on yksi hyödynnettävissä oleva resurssi – ei lipas, josta ammentaa valmiita ratkaisuja. 

Ajankohtainen työnkuvani

Tällä hetkellä työskentelen Emil Aaltosen säätiön nuoren tutkijan apurahalla tohtoriopintojeni parissa. Väitöskirjatutkimukseni koskee itsemurhaa yrittäneiden aikuisten hoitokokemuksia.

Tutkimustyön rinnalla teen jonkin verran asiakastyötä ja koulutan ammattilaisia erityisesti itsemurhavaarassa olevan kohtaamiseen liittyvissä teemoissa.

Työhistoriani

2020 alkaen (osa-aikaisesti)

2018-2020 (osa-aikaisesti)

2008 alkaen (opinto- ja perhevapaakeskeytyksin)

Koulutustaustani

2020-2023

2017 alkaen

2016-2020

2003-2010

Mielenterveys tehdään yhdessä.