Minusta

psykologi selma gaily-luoma

Olen Selma Gaily-Luoma, espoolainen psykologi, psykoterapeutti ja väitöskirjatutkija.

Olen työskennellyt aikuisten mielenterveyden parissa vuodesta 2008. Työ ei lakkaa innoittamasta, koskettamasta ja opettamasta. On etuoikeus saada työn arjessa niin usein todistaa asiakkaan tavoitteleman muutoksen toteutumista. Yhtä merkityksellistä on saada kulkea rinnalla epätoivoistenkin aikojen läpi.

Mielenterveystyön vaikuttavuus riippuu aina suuresti siitä, millaiset arvot ja asenteet sitä ympäröivät. Mielenterveyden perusta luodaan vastaanottohuoneiden ulkopuolella, arkisissa suhteissamme. Siksi haluan olla mukana vahvistamassa  mielenterveysmyönteistä kulttuuria myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kautta.

Työotteeni

Työotteeni on integratiivinen. Se tarkoittaa pyrkimystä sovittaa oma työskentelyni asiakkaan tarpeeseen hyödyntäen monipuolisesti psyykkisen muutoksen syntymistä ja psykoterapiaa koskevaa tutkimus- ja teoriatietoa.

Tiettyyn viitekehykseen nojaamisen sijaan olen erityisen kiinnostunut tutkimuksesta, joka tarkastelee psyykkisen muutoksen taustalla vaikuttavia yleisiä muutosperiaatteita. Toisaalta minua kiehtovat ne moninaiset tavat, joilla muutosta voidaan psykoterapian eri viitekehyksistä käsin ymmärtää ja edesauttaa. Ajattelen, että hyvinvointia palveleva suhteiden ja merkitysten muuntuminen voi psykoterapiassa tapahtua kovin monenlaisia erilaisia reittejä. Se tekee työstä loputtoman innostavaa. 

Dialogisuus on minulle kaikessa työssäni keskeinen arvo ja työtapa, jossa korostuu syvä sitoutuminen pyrkimykseen kuulla ja vastata kuulemaani. Uskon, että asiakkaalle merkityksellistä muutosta syntyy todennäköisimmin silloin, kun tavoittelemme sitä tasavertaisessa yhteistyössä. Yhdessä luotua tavoitetta kohti mentäessä ammattilaisen tieto- ja kokemuspohja on yksi hyödynnettävissä oleva resurssi – ei lipas, josta ammentaa valmiita ratkaisuja.

Ajankohtainen työnkuvani

Tällä hetkellä viimeistelen väitöskirjaani Kordelinin säätiön apurahalla. Väitöskirjatutkimukseni koskee itsemurhaa yrittäneiden aikuisten hoitokokemuksia.

Lisäksi teen toiminimeni kautta asiakas-, asiantuntija- ja ohjaustyötä. 

nykyiset TYÖtehtävät

2018-

 

12/2023-3/2024

AIEMMAT työTEHTÄVÄT

2020-2023

2020-2022

2008-2020

Koulutustaustani

2020-2023

2017-

2016-2020

2003-2010

Mielenterveys tehdään yhdessä.