Minusta

psykologi selma gaily-luoma

Olen Selma Gaily-Luoma, mielenterveyspsykologi, perhe- ja paripsykoterapeutti ja väitöskirjatutkija. Tällä hetkellä minulla ovat työn alla aikuisten integratiivisen yksilöpsykoterapian opinnot.

Vuodesta 2008 olen työskennellyt psykologina aikuisten mielenterveyden parissa. Työ ei lakkaa innoittamasta, koskettamasta ja opettamasta. On etuoikeus saada työn arjessa niin usein todistaa asiakkaan tavoitteleman muutoksen toteutumista. Yhtä merkityksellistä on saada kulkea rinnalla epätoivoistenkin aikojen läpi.

Mielenterveystyön vaikuttavuus riippuu aina suuresti siitä, millaiset arvot ja asenteet sitä ympäröivät. Mielenterveyden perusta luodaan vastaanottohuoneiden ulkopuolella, arkisissa suhteissamme. Siksi haluan olla mukana vahvistamassa laajasti mielenterveysmyönteistä kulttuuria myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kautta.

Työotteeni

Uskon, että asiakkaalle merkityksellistä muutosta syntyy todennäköisimmin silloin, kun tavoittelemme sitä tasavertaisessa yhteistyössä. Yhdessä luotua tavoitetta kohti mentäessä ammattilaisen tieto- ja kokemuspohja on yksi hyödynnettävissä oleva resurssi – ei lipas, josta ammentaa valmiita ratkaisuja. 

Olen erityisen kiinnostunut niistä yleisistä muutosmekanismeista, jotka tutkimusten mukaan psykoterapiassa viitekehyksestä riippumatta muutosta tuottavat. Minua kiehtoo suhteiden ja merkitysten muuntuminen niiden yhteisen tutkimisen kautta. Työotteeni integratiivisuus merkitsee pyrkimystä joustavasti sovittaa oma työskentelyni asiakkaan tarpeeseen. 

Dialogisuus on minulle arvo ja työtapa, jossa keskeistä on syvä sitoutuminen pyrkimykseen kuulla ja vastata kuulemaani. Elävän yhteistyösuhteen luominen ja ylläpitäminen ovatkin ammattitaitoni ydintä.

Ajankohtainen työnkuvani

Tällä hetkellä työskentelen Emil Aaltosen säätiön nuoren tutkijan apurahalla tohtoriopintojeni parissa. Väitöskirjatutkimukseni koskee itsemurhaa yrittäneiden aikuisten hoitokokemuksia.

Lisäksi teen toiminimeni kautta asiakastyötä ja koulutan ammattilaisia erityisesti itsemurhavaarassa olevan kohtaamiseen liittyvissä teemoissa.

nykyiset tehtävät

2018 alkaen osa-aikaisesti

2020 alkaen osa-aikaisesti

AIEMMAT TEHTÄVÄT

2020-2022 (osa-aikaisesti)

2008-2021 (opinto- ja perhevapaakeskeytyksin)

Koulutustaustani

2020-2023

2017 alkaen

2016-2020

2003-2010

Mielenterveys tehdään yhdessä.